Jednostrana hipoteka - založna izjava

Rate this item
(40 votes)

Jednostrana hipoteka, za razliku od dvostrane hipoteke koju ugovaraju vlasnik nepokretnosti i poverilac potraživanja, nastaje na osnovu založne ( hipotekarne) izjave - isprave sacinjene od strane vlasnika, kojom se vlasnik jednostrano obavezuje i saglašava, da poverilac može, ukoliko dug ne bude isplacen o dospelosti, naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti njegove nepokretnosti, na nacin opisan Zakonom. Založna izjava po formi i sadržini  odgovara ugovoru o hipoteci, s tim što je potpisuje jedno lice i svoj potpis overava u sudu ili kod notara.

Resources

Sections